Piata časť - Denník o Kitty Weichherz

kitty mBéla Vojtech Weichherz sa narodil v Turzovke v roku 1892. Jeho rodičmi boli David Weichherz a Johanna Kreč. Mal troch bratov Huga, Martina a Gyulu a štyri sestry Josephine, Lotti, Ninku a Malvine.

Čítať ďalej...

Štvrtá časť - Politzer

Predkovia Politzerovcov pochádzali z oblasti severozápadných Karpát, z údolia Váhu a ich rodina sa v tejto oblasti zdržiavala od druhej polovice 18. storočia.
Začiatkom 20. storočia zastávali členovia tejto rodiny viaceré dôležité funkcie v Čadci.

Čítať ďalej...

Listy Alice Klappholz

klappholz mPôvod rodiny Klappholz podľa rozprávania Petra Pelega siaha do Sliezka. Na prvé zmienky o tejto rodine sme narazili v archívnych dokumentoch z druhej polovice 19. storočia. Prvou zmienkou je zmluva z roku 1871, ktorou Leopold Popper prenajíma Salomonovi Klappholzovi americký strojný mlyna pílu v Čadci spolu s pozemkami.
Druhou zmienkou je zápis v kopiári správcu popperovského majetku, v ktorom je náčrt pozemku pri dnešnej železničnej stanici. Tento pozemok barón Popper od Salomona Klappholza odkúpil a postavil na ňom Lesnú správu a dnešný Jurgov dom.

Čítať ďalej...

Jurgov dom

jurgov dom mTáto časť nebude priamo o žiadnej židovskej rodine, ale o budove, ktorú Židia postavili, žili v nej a bola dlho známa ako „Jurgov dom“. Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti, Jurgov dom bol postavený v rokoch 1867-1868 na pozemku, ktorý v tom čase patril Salomonovi Klappholzovi. Ten ho prenajal barónovi židovského pôvodu Leopoldovi Popperovi (*1821 - †1886), ktorý dal tento dom postaviť.

Čítať ďalej...

Dnes je

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby