Kysucká knižnica v Čadci aktuálne. Artotéka – knižnica umenia – 9. časť.

kniznica mArtotéka - knižnica umenia, je špeciálna knižničná zbierka, ktorou knižnica sprístupňuje čitateľom komplexné zrakové a zvukové informácie v nadväznosti na umenovednú literatúru.

Skladbou fondu a činnosťou sa zameriava na oblasť hudobného, výtvarného a dramatického umenia.

Poslaním artotéky je prehlbovať estetické cítenie a prispievať k etickej a hudobnej výchove používateľov. Artotéka sa nachádza aj v iných knižniciach na Slovensku, avšak v Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má ojedinelú podobu. V mnohých slovenských knižniciach došlo k jej zrušeniu, prípadne k zredukovaniu iba na oblasť hudby. Artotéka v KK, ktorej vznik sa datuje od roku 1983, keď bola súčasťou vtedajšej Experimentálnej okresnej knižnice v Čadci, naďalej ponúka služby čitateľom a návštevníkom v troch základných oblastiach: hudobnej, výtvarnej a dramatickej.

Artotéka sprístupňuje:

1. hudobnú časť: knihy, notový materiál a hudobné periodiká – napr. Slovenská hudba, Hudobný život, Rock a pop, hudobné nosiče – gramofónové platne, CD, magnetofónové pásky, taktiež videokazety a DVD s hudobnou tematikou;
2. výtvarnú časť: knižný fond výtvarného zamerania, časopisy a katalógy z výstav;
3. dramatickú časť: fond literatúry o filme a divadle a taktiež časopisy s touto tematikou. Veľkú obľubu u čitateľov si získali najmä biografické publikácie našich a zahraničných filmových a speváckych populárnych osobností.

Zo spomínaného fondu je vyčlenená a starostlivo budovaná príručná knižnica, ktorá sa teší záujmu predovšetkým študentov výtvarných a hudobných škôl, ale i pedagógov a neprofesionálnych hudobníkov a výtvarníkov.
Súčasťou artotéky je i fonotéka s priamym posluchom hudby, ktorá slúži na štúdium populárnej i vážnej hudby, jej producentov a interpretov a poskytuje možnosť príjemne stráviť voľné chvíle zábavou a relaxom pre všetky vekové skupiny návštevníkov knižnice. Používatelia KK majú možnosť výberu z viac ako1200 CD rôznych hudobných i nehudobných žánrov od klasickej hudby až po rozprávku.

Pracovníčky KK venujú umenovednej literatúre náležitú pozornosť a realizujú podujatia pre žiakov základných a stredných škôl i prednáškové aktivity pre seniorov. Príprava podujatí si vyžaduje odbornú pripravenosť pracovníkov, nakoľko ich zámerom je sprostredkovať účastníkom hodnotné umelecké i hudobné zážitky. K podujatiam, na ktoré zostáva veľa príjemných spomienok zo stretnutí s mnohými zaujímavými ľuďmi, nesporne patrí „Svätojánska poetická noc v knižnici". Je určená pre študentov a mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú hudbou, literárnym, výtvarným a dramatickým umením. Počas viacerých ročníkov sa v KK odprezentoval celý rad mladých hudobníkov, výtvarníkov a literátov s možnosťou stretnúť sa s profesionálnymi výtvarníkmi, hudobníkmi a spisovateľmi. Naše pozvanie prijali doc. Július Fujak, ak. sochár Gustáv Švábik Macvejda, ak. maliar Pavol Muška, PhDr. Miloš Jesenský a mnoho vzácnych a milých hostí. Súčasťou podujatia je výstava výtvarných prác zúčastnených mladých ľudí, ktorú si môžu v letných mesiacoch prezrieť návštevníci KK v priestoroch obnovenej artotéky. Našou ambíciou je v artotéke vystavovať po celý rok tvorbu mladých výtvarníkov. Záujmu širokej verejnosti sa tešia výtvarné súťaže. Súťaž „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku" určená pre deti základných a špeciálnych škôl, sa už niekoľko rokov koná na počesť narodenia významného kysuckého rodáka akademického maliara Miroslava Cipára. Výtvarná súťaž „Nakresli si Betlehem" je určená pre deti základných škôl a handicapované deti Mesta Čadca a tri ročníky boli organizované v spolupráci s partnerskou knižnicou Mesta Žywiec.
KK ďakuje pedagógom základných, stredných a umeleckých škôl za záujem, pomoc a spoluprácu. Tešíme sa na súčinnosť pri organizovaní ďalších aktivít a podujatí.
Po obnovení a zútulnení artotéky KK srdečne pozývame všetkých záujemcov navštíviť našu knižnicu umenia v príjemnom prostredí v spoločnosti kníh, periodík a hudby.
kniznica cadca 001
Zuzana Hrdková, knižnica umenia Kysuckej knižnice

Kysucká knižnica aktuálne Služby knižnice pre deti a mládež. – 8. časť

kniznica mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja počas rekonštrukcie a modernizácie budovy prešla mnohými zmenami, ktoré spríjemnili i priestory na poskytovanie služieb deťom i mládeži.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Knižnično-informačné služby – 6. časť

kniznica6 mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; saturuje kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby; podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Podujatia knižnice. - 7. časť

kniznica 007 mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí do siete verejných regionálnych knižníc, ktorá okrem sprístupňovania knižničného fondu a poskytovania knižnično-informačných služieb, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie podujatia a aktivity, ktoré sú určené nielen čitateľom knižnice ale aj širokej verejnosti.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Literárna mapa Kysúc a pamätné izby. - 5. časť

kniznica mKysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK okrem svojich odborných činností a bohatej ponuke knižnično-informačných služieb používateľom, sústreďuje svoju pozornosť i na propagáciu a zviditeľňovanie významných regionálnych literárnych osobností, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie Kysúc.

Čítať ďalej...

Dnes je


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby