Kysucká knižnica v Čadci aktuálne. Artotéka – knižnica umenia – 9. časť.

kniznica mArtotéka - knižnica umenia, je špeciálna knižničná zbierka, ktorou knižnica sprístupňuje čitateľom komplexné zrakové a zvukové informácie v nadväznosti na umenovednú literatúru.

Skladbou fondu a činnosťou sa zameriava na oblasť hudobného, výtvarného a dramatického umenia.

Poslaním artotéky je prehlbovať estetické cítenie a prispievať k etickej a hudobnej výchove používateľov. Artotéka sa nachádza aj v iných knižniciach na Slovensku, avšak v Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má ojedinelú podobu. V mnohých slovenských knižniciach došlo k jej zrušeniu, prípadne k zredukovaniu iba na oblasť hudby. Artotéka v KK, ktorej vznik sa datuje od roku 1983, keď bola súčasťou vtedajšej Experimentálnej okresnej knižnice v Čadci, naďalej ponúka služby čitateľom a návštevníkom v troch základných oblastiach: hudobnej, výtvarnej a dramatickej.

Artotéka sprístupňuje:

1. hudobnú časť: knihy, notový materiál a hudobné periodiká – napr. Slovenská hudba, Hudobný život, Rock a pop, hudobné nosiče – gramofónové platne, CD, magnetofónové pásky, taktiež videokazety a DVD s hudobnou tematikou;
2. výtvarnú časť: knižný fond výtvarného zamerania, časopisy a katalógy z výstav;
3. dramatickú časť: fond literatúry o filme a divadle a taktiež časopisy s touto tematikou. Veľkú obľubu u čitateľov si získali najmä biografické publikácie našich a zahraničných filmových a speváckych populárnych osobností.

Zo spomínaného fondu je vyčlenená a starostlivo budovaná príručná knižnica, ktorá sa teší záujmu predovšetkým študentov výtvarných a hudobných škôl, ale i pedagógov a neprofesionálnych hudobníkov a výtvarníkov.
Súčasťou artotéky je i fonotéka s priamym posluchom hudby, ktorá slúži na štúdium populárnej i vážnej hudby, jej producentov a interpretov a poskytuje možnosť príjemne stráviť voľné chvíle zábavou a relaxom pre všetky vekové skupiny návštevníkov knižnice. Používatelia KK majú možnosť výberu z viac ako1200 CD rôznych hudobných i nehudobných žánrov od klasickej hudby až po rozprávku.

Pracovníčky KK venujú umenovednej literatúre náležitú pozornosť a realizujú podujatia pre žiakov základných a stredných škôl i prednáškové aktivity pre seniorov. Príprava podujatí si vyžaduje odbornú pripravenosť pracovníkov, nakoľko ich zámerom je sprostredkovať účastníkom hodnotné umelecké i hudobné zážitky. K podujatiam, na ktoré zostáva veľa príjemných spomienok zo stretnutí s mnohými zaujímavými ľuďmi, nesporne patrí „Svätojánska poetická noc v knižnici". Je určená pre študentov a mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú hudbou, literárnym, výtvarným a dramatickým umením. Počas viacerých ročníkov sa v KK odprezentoval celý rad mladých hudobníkov, výtvarníkov a literátov s možnosťou stretnúť sa s profesionálnymi výtvarníkmi, hudobníkmi a spisovateľmi. Naše pozvanie prijali doc. Július Fujak, ak. sochár Gustáv Švábik Macvejda, ak. maliar Pavol Muška, PhDr. Miloš Jesenský a mnoho vzácnych a milých hostí. Súčasťou podujatia je výstava výtvarných prác zúčastnených mladých ľudí, ktorú si môžu v letných mesiacoch prezrieť návštevníci KK v priestoroch obnovenej artotéky. Našou ambíciou je v artotéke vystavovať po celý rok tvorbu mladých výtvarníkov. Záujmu širokej verejnosti sa tešia výtvarné súťaže. Súťaž „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku" určená pre deti základných a špeciálnych škôl, sa už niekoľko rokov koná na počesť narodenia významného kysuckého rodáka akademického maliara Miroslava Cipára. Výtvarná súťaž „Nakresli si Betlehem" je určená pre deti základných škôl a handicapované deti Mesta Čadca a tri ročníky boli organizované v spolupráci s partnerskou knižnicou Mesta Žywiec.
KK ďakuje pedagógom základných, stredných a umeleckých škôl za záujem, pomoc a spoluprácu. Tešíme sa na súčinnosť pri organizovaní ďalších aktivít a podujatí.
Po obnovení a zútulnení artotéky KK srdečne pozývame všetkých záujemcov navštíviť našu knižnicu umenia v príjemnom prostredí v spoločnosti kníh, periodík a hudby.
kniznica cadca 001
Zuzana Hrdková, knižnica umenia Kysuckej knižnice

Kysucká knižnica aktuálne Služby knižnice pre deti a mládež. – 8. časť

kniznica mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja počas rekonštrukcie a modernizácie budovy prešla mnohými zmenami, ktoré spríjemnili i priestory na poskytovanie služieb deťom i mládeži.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Knižnično-informačné služby – 6. časť

kniznica6 mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov; saturuje kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby; podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Podujatia knižnice. - 7. časť

kniznica 007 mKysucká knižnica v Čadci (ďalej KK) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí do siete verejných regionálnych knižníc, ktorá okrem sprístupňovania knižničného fondu a poskytovania knižnično-informačných služieb, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie podujatia a aktivity, ktoré sú určené nielen čitateľom knižnice ale aj širokej verejnosti.

Čítať ďalej...

Kysucká knižnica aktuálne. Literárna mapa Kysúc a pamätné izby. - 5. časť

kniznica mKysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK okrem svojich odborných činností a bohatej ponuke knižnično-informačných služieb používateľom, sústreďuje svoju pozornosť i na propagáciu a zviditeľňovanie významných regionálnych literárnych osobností, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie Kysúc.

Čítať ďalej...

Dnes je

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby