kysuce kaplnka

Stará Bystrica - Kysuce za čias Márie Terézie

stara-bystrica-za-cias-MTV čase mapovania bola Stará Bystrica (Stara Dedina oder Alt Bisztricz oder Ó Besztercze), tvoriaca akýsi pomyselný stred Bystrickej doliny, najvýznamnejšou obcou tejto časti Kysúc. Stará Bystrica vznikla v období druhej polovice 16. storočia.

Čítať ďalej...

Ing. Ján Grešák: Exkurzie do minulosti (28) - Vianočné zvyky a obyčaje

Orechy podľa dávnej tradície tiež odcláňali na Štedrý večer budúcnosť. Otec - hlava rodiny, snažil sa prostredným prstom rozdrúzgnuť orech. Ak sa mu to podarilo, znamenalo to, že celý rok bude v dome svornosť a poriadok. Ak sa v rozdruzgnutej škrupinke objavilo zdravé jadro, znamenalo to zdravie. Skazené jadro znamenalo choroby.

Čítať ďalej...

VIANOČNÉ ZVYKY A OBYČAJE (28)

Vianoce sú sviatky, ktoré na každého bez rozdielu veku už od najútlejšej mladosti pôsobia mocným, nezabudnuteľným dojmom. Sú to radostné sviatky, okolo ktorých akoby sa boli sústredili tie najvšemožnejšie obyčaje. Vo väčšine prípadov išlo v nich o silnú vieru a krásne symboly, prenášané z pokolenia na pokolenie.

Čítať ďalej...

STOLOVANIE (26)

Skutočnosť, že nielen každý kraj, ale i každá doba má svoje typické črty, týka sa v neposlednom rade aj stravy a stravovania vôbec.

Čítať ďalej...

KVETY (25)

Ľudia milovali kvety a obdivovali ich krásu odpradávna. Už starí Peržania, Asýrčania, Gréci a Rimania uctievali kvety, vytvorili kult kvetov – obetovali ich bohom.

Čítať ďalej...

BANKOVNÍCTVO (22)

Prvé pokusy založiť našské peňažné ustanovizne sa datujú z polovice 19. storočia. Podnety vychádzali z hŕstky slovenských nadšencov, ktorí uvedomele pracovali za oslobodenie ľudu z feudálneho otroctva.

Prvý ľudový družstevný peňažný spolok založil v Sobotišti 9. februára 1845 pokrokový učiteľ Samuel Jurkovič. Nazval ho Gazdovský spolok. Myšlienku sporivosti a vzájomnej pomoci propagoval aj sám zakladateľ spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr, Ján Chalupka, Ján Francisci, Andrej Radlinský a ďalší.

Čítať ďalej...

Ing. Ján Grešák: BANKOVNÍCTVO

Keď hovoríme o peniazoch, nevdojak nám príde na um banka. A tak na otázku, čo bolo skôr: peniaze alebo banka, prichodí nám odpovedať, že síce peniaze, no hneď po nich prišla banka, ktorá je s nimi životne spätá. Banka bola v rebríčku dôležitosti mnohých ľudí na čestnom mieste – hneď po kostole a lekárovi.

Čítať ďalej...

Slováci v Lipovlianoch (IV.)

Medzinárodný výskum Kysuckého múzea v Čadci v chorvátskej obci Lipovliany

Keď bola zrušená Vojenská hranica...

Na dokreslenie obrazu po zrušení Vojenskej hranice uvediem príklad, ktorý bol zaznamenaný koncom 40. rokov 20. storočia: „ V Lipovlianoch bolo 32 rodinných zádruh. Keď bola zrušená Vojenská hranica, došlo k likvidácii rodinných zádruh...

Čítať ďalej...

MANŽELSTVO A RODINA (22)

Starí Rimania videli v žene predovšetkým matku a gazdinú. Za jej najvlastnejšie povolanie pokladali rodenie, opateru detí a vedenie manželovej domácnosti. Z tejto stránky bola vydatá Rimanka „paňou domu" a požívala veľkú vážnosť. Pravda, neobmedzenú moc nad ňou samotnou, nad deťmi a majetkom mal otec rodiny (pater familias). Počestná rímska matróna sa nemala veľmi objavovať na verejnosti. Mala byť pobožná, pokorná, počestná a pracovitá. Rimanky mali patriť výlučne do kruhu rodiny.

Čítať ďalej...

Slováci v Lipovlianoch (III.)

slovaci-malyMedzinárodný výskum Kysuckého múzea v Čadci v chorvátskej obci Lipovliany.

 

Obec Lipovliany


Pri charakteristike obce Lipovliany si pomôžem opisom z knihy nášho priateľa, pôvodom Slováka, milého pána, spisovateľa žijúceho v Lipovlianoch Ivana Hudeca, ktorý charakterizoval multietnickú obec Lipovliany ako veľkú osadu pri hlavnej železnici Zahreb – Belehrad východne od Zahrebu.

Čítať ďalej...

Dnes je

restauracie na kysuciach5

akcie tipy na kysuciach5

inzerat zastupca sefredaktorky mykysuce


STE NA FACEBOOKU? Staňte sa priateľom Kysúc

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby